Jak podkreśliło we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, polski rząd dąży do tego, by przedsiębiorcy "jak najmniej boleśnie odczuli skutki zakończenia okresu przejściowego w relacjach Unia Europejska – Wielka Brytania", ustanowionego na mocy Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, i jak najlepiej przygotowali się do nowych warunków wymiany handlowej z Wielką Brytanią.

Reklama

"Wielka Brytania to bardzo ważny partner handlowy Polski, dlatego dążymy do utrzymania dotychczasowej pogłębionej współpracy" - zaznaczyło MRPiT w związku ze zbliżającym się zakończeniem 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego. Resort podjął działania informacyjne, aby pomóc polskim przedsiębiorcom przygotować się do nowych warunków w relacjach gospodarczych z Wielką Brytanią, "gdyż te po 1 stycznia 2021 r. z pewnością ulegną zmianie".

Jak przypomniano, Wielka Brytania ostatecznie opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 r. po zawarciu przez obie strony Umowy o wystąpieniu. Obowiązujący od 1 lutego br. okres przejściowy w relacjach UE - Wielka Brytania to czas, w którym kraj ten nadal jest traktowany jak państwo członkowskie z zachowaniem wszelkich praw i obowiązków z tym związanych. Okres przejściowy zakończy się 31 grudnia 2020 r.

Zmiany dla przedsiębiorców

MRPIT uruchomiło stronę www.brexit.gov.pl, a na niej "elektroniczny kompleksowy poradnik dla przedsiębiorców, zawierający najważniejsze informacje na temat nadchodzących zmian w prowadzonej dotychczas współpracy gospodarczej pomiędzy UE a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r.". Na stronie są publikowane są najważniejsze informacje dot. trwających negocjacji, w tym informacje o kluczowych zmianach dla przedsiębiorców.

Resort zwrócił uwagę, że jeśli UE i Wielka Brytania nie osiągną porozumienia co do dalszej współpracy handlowej, w ich relacjach gospodarczych będą obowiązywać zasady Światowej Organizacji Handlu. "To oznacza m.in. wprowadzenie ceł i zmian w zasadach rozliczania VAT, podatku akcyzowego, konieczność dostosowania przedsiębiorców i eksporterów do brytyjskich regulacji, ograniczenia dla firm transportowych" - podkreślono.

Jak zaznaczono, zakończenie okresu przejściowego w relacjach UE-Wielka Brytania może być szczególnie trudne dla przedsiębiorców, nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu współpracy handlowej, eksportu lub importu z krajem spoza unii celnej UE i jednolitym rynkiem. "Adaptacja do nowych zasad będzie łatwiejsza i szybsza w przypadku dużych firm. Większe wyzwanie czeka małych i średnich przedsiębiorców" - czytamy.

Reklama

Działania MRPiT związane z przygotowaniem przedsiębiorców na nowe relacje handlowe z Wielką Brytanią, jak wskazano, dot. m.in. regularnych spotkań informacyjnych z przedstawicielami organizacji i sektorowych związków pracodawców oraz przedsiębiorcami, "na których ministerstwo przedstawia aktualny stan i perspektywy negocjacji". "Przedsiębiorcy mogą za pomocą dedykowanego adresu e-mail: brexit@mr.gov.pl zwrócić się bezpośrednio do ekspertów administracji publicznej z pytaniami dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej w kontekście brexitu" - dodano.

Przypomniano, że w połowie listopada br. MRPiT opublikowało na stronie www.brexit.gov.pl elektroniczny kompleksowy poradnik dla przedsiębiorcy, w którym są najważniejsze informacje na temat nadchodzących zmian w dotychczasowej współpracy gospodarczej pomiędzy UE a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku. "Poradnik uwzględnia różne aspekty prowadzonej działalności gospodarczej, a poprzez szereg linków tworzy mapę informacji dostępnych na stronach Komisji Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz polskich stronach rządowych" - czytamy.

Według resortu najważniejszy cel trwających obecnie negocjacji między UE a Wielką Brytanią na temat przyszłej umowy to utrzymanie maksymalnie zbliżonej do obecnej wymiany handlowej z Wielką Brytanią oraz jak najmniej dotkliwe utrudnienia i zmiany w wymianie handlowej. "Jednak nawet najbardziej ambitna Umowa nie pozwoli na uniknięcie wszystkich nowych wymogów wynikających z handlu z państwem trzecim i nie zastąpi dorobku rynku wewnętrznego" - podkreślono. Dodano, że towary przewożone i wywożone przez granicę między UE a Wielką Brytanię będą podlegać odprawie celnej i wszelkim wymogom formalnym z tym związanym. "Wobec towarów importowanych z Wielkiej Brytanii do państw UE-27 lub eksportowanych z UE-27 do Wielkiej Brytanii będą stosowane procedury celne" - wskazano.

Również przywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z Wielkiej Brytanii na terytorium UE lub wywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z terytorium UE do Wielkiej Brytanii będzie traktowany jako import, lub eksport wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. "Będzie to skutkowało koniecznością dochowania formalności określonych w przepisach prawa celnego (m.in. złożenie zgłoszenia celnego przywozowego lub wywozowego)" - czytamy.

Nie można wykluczyć, że do końca 2020 r. przyszłe relacje między UE i Wielką Brytanią nie zostaną uregulowane - zaznaczyło MRPiT. Wśród prawdopodobnych i najistotniejszych negatywnych skutków braku przyszłej umowy resort wymienia m.in.: wprowadzenie cła na większość towarów na poziomie stawek obowiązujących dla państw trzecich; konieczność zapłaty VAT od importu towarów na granicy (co do zasady); wprowadzenie zmian w zakresie zasad poboru akcyzy; wprowadzenie długotrwałych i wnikliwych kontroli granicznych, celnych, fitosanitarnych, weterynaryjnych

Wielka Brytania jest trzecim co do wielkości odbiorcą polskiego eksportu - eksport do tego kraju sięgnął 42,5 mld zł (5,7 proc. udziału w skali kraju). W ciągu trzech kwartałów br. wartość wymiany towarowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią wyniosła 57,5 mld zł (13,1 mld euro) - podało MRPiT. Zjednoczone Królestwo jest też drugim (za Niemcami) pod względem wielkości, odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych. Do brytyjskich sklepów trafia ok. 9 proc. polskiego eksportu z sektora rolno-spożywczego, co stanowi wartość blisko 10 mld zł po trzech kwartałach br.

Wielka Brytania jest też ważnym odbiorcą polskich usług (nr 2 po Niemczech w 2019 r.). Przychody z tytułu eksportu usług na ten rynek wyniosły w zeszłym roku blisko 21,1 mld zł. (7,8 proc. udziału w skali kraju). Czołowe pozycje w zakresie polskiego eksportu usług do Wielkiej Brytanii zajmuje zarządzanie biznesem, telekomunikacja, usługi informatyczne, informacyjne oraz transportowe. (PAP)

Johnson: Najbardziej prawdopodobnym rezultatem jest brak umowy z UE

Brytyjski premier Boris Johnson powtórzył we wtorek, że najbardziej prawdopodobnym rezultatem prowadzonych z Unią Europejską rozmów w sprawie przyszłych relacji pozostaje brak porozumienia.

W efekcie niedzielnej rozmowy Johnsona z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w poniedziałek po południu negocjacje zostały wznowione, co dało nadzieję na to, że umowa może zostać uzgodniona lada dzień, ale zwłaszcza źródła brytyjskie wskazują na zupełny brak postępu w rozmowach.

W efekcie niedzielnej rozmowy Johnsona z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w poniedziałek po południu negocjacje zostały wznowione, co dało nadzieję na to, że umowa może zostać uzgodniona lada dzień, ale zwłaszcza źródła brytyjskie wskazują na zupełny brak postępu w rozmowach.