W wytycznych dla strategii japońskiej polityki zagranicznej, które mają zostać opublikowane pod koniec kwietnia, ponownie znalazł się również zapis mówiący o tym, że wyspy są "nieodłączną" częścią japońskiego terytorium.

Tokio porzuca koncyliacyjne podejście

Planowana zmiana w polityce zagranicznej odzwierciedla - według japońskiego dziennika "Mainichi" - porzucenie przez Tokio podejścia koncyliacyjnego względem sporu toczonego z Rosją o przynależność wysp Etorofu, Kunashiri, Shikotan i Habomai - nazywanych przez Japonię Terytoriami Północnymi, a przez Rosję - Kurylami Południowymi.

Reklama

Rosja i Japonia wciąż nie podpisały po II wojny światowej traktatu pokojowego z powodu sporu terytorialnego o wskazane wyspy. ZSRR zajął je w 1945 roku, przyłączywszy się do wojny z Japonią. W latach 1947-1949 japońska ludność czterech wysp, licząca przed wojną 17 tysięcy, została wysiedlona do Japonii.