Podczas przemowy wygłoszonej w Dallas, krytykującej brak mechanizmów demokratycznej kontroli władz w Rosji, Bush powiedział: Konsekwencją tego jest (...) decyzja jednego człowieka, by rozpocząć całkowicie nieusprawiedliwioną, brutalną inwazję na Irak...", po czym żartobliwie uzasadnił tę pomyłkę swoim zaawansowanym wiekiem.

Reklama