Jeńcy, którzy dopiero niedawno trafili do niewoli lub którzy mogą zostać wymienieni w najbliższym czasie, są rozmieszczeni w różnych instytucjach podległych ministerstwu sprawiedliwości na terenie całego kraju - dodał minister.

Reklama

Nowy obóz dla jeńców

Nie podano żadnych szczegółów dotyczących kryteriów, według których dobierani są jeńcy, umieszczani w nowym obozie, ani gdzie się on znajduje. W komunikacie mowa jest jedynie, że jest on "na zachodzie" kraju.

Minister zapewnił, że warunki przetrzymywania jeńców rosyjskich odpowiadają normom konwencji genewskiej.

Warunki przetrzymywania są na właściwym poziomie w tym sensie, że jeńcy nie otrzymują nic zbędnego ponad standardy określone w konwencjach międzynarodowych. Czyli przetrzymywani są w nieco lepszych warunkach niż aresztanci lub więźniowie: mają nieco lepsze wyżywienie, lepsze środki higieny, pełen dostęp do Czerwonego Krzyża - oświadczył Denys Maluska.