Głosowanie dotyczyło raportu powołanej przez Radę Praw Człowieka ONZ komisji, która m.in. stwierdziła, że głównymi przyczynami napięć między Izraelem a Palestyną są izraelska okupacja terytoriów palestyńskich oraz dyskryminujące zachowania ludności żydowskiej wobec Palestyńczyków. Raport odrzuciły USA i Kanada, a z państw europejskich Austria, Bułgaria, Chorwacja, Niemcy, Węgry, Holandia oraz Wielka Brytania i Północna Macedonia.

Reklama

Zeman powiedział dziennikarzom, że podczas spotkania obaj prezydenci potępili wnioski komisji. Czeski prezydent powiedział, że otrzymał w tej sprawie listy protestacyjne od kilku organizacji. - Chciałbym dlatego jako głowa państwa czeskiego przeprosić za taką postawę - stwierdził.

"Szczególne stosunki"

Krytyka prezydenta wymierzona jest w ministra spraw zagranicznych Jana Lipavskiego. Szefowi dyplomacji głowa państwa zarzuca, że nie doprowadził do potępienia przez Czechy raportu komisji. Tłumacząc po spotkaniu z Herzogiem swoje stanowisko, Zeman podkreślił, że Czechy mają szczególne stosunki z Izraelem, które datują się od pierwszych dni powstania Państwa Żydowskiego. Również Herzog zwrócił uwagę na historię kontaktów izraelsko-czeskich. Dziękował za inicjatywę Zemana, który chce przeniesienia ambasady Czech z Tel Awiwu do Jerozolimy.

Ambasada pozostaje pod starym adresem, ale w Jerozolimie zaczęła działać filia czeskiej placówki dyplomatycznej.

Reklama

Herzog wręczył Zemanowi najwyższe izraelskie odznaczenie państwowe, jakie może dostać cudzoziemiec.

Prezydenci zapowiedzieli, że chcą przyspieszyć decyzję o wspólnym posiedzeniu czeskiego i izraelskiego rządu. Spotkali się także z ocalałymi z Holocaustu.

Z Pragi Piotr Górecki