"Zaporoże, obwód chersoński, południe - stopniowo zmniejszamy potencjał okupantów" - powiedział prezydent w niedzielę w swoim codziennym wieczornym wystąpieniu.

Reklama

Określił też obronę powietrzną mianem "stałego priorytetu dowództwa". - Drodzy partnerzy! Pomóżcie nam w pełni chronić nasze niebo, dając nam jak najszybciej odpowiednią liczbę nowoczesnych systemów obrony powietrznej, możecie pozbawić państwo terrorystyczne jego głównego narzędzia terroru. Będzie to jeden z najbardziej zdecydowanych kroków w kierunku zakończenia agresji. Rosja będzie musiała jej zaprzestać, gdy nie będzie mogła dokonywać uderzeń rakietowych - podkreslił Zełenski.

- Na naradzie omawialiśmy również kwestię granic. Stałym priorytetem jest ochrona naszej granicy, zarówno z Rosją, jak i Białorusią. Przygotowujemy się na wszystkie możliwe scenariusze obrony. Ktokolwiek i do czegokolwiek będzie namawiał Mińsk - skończy się to tym samym, co wszystkie inne chore pomysły w wojnie przeciwko Ukrainie i Ukraińcom - oświadczył ukraiński przywódca.