Zagadnienia ideologiczne stanowią jeden z najważniejszych tematów wywiadu przeprowadzonego przez gazetę z Buenos Aires z okazji 10. rocznicy wyboru kardynała Jorge Bergoglio na tron papieski.

Papież Franciszek o ideologii gender

Ideologia gender jest obecnie jedną z najbardziej niebezpiecznych kolonizacji ideologicznych. Wychodzi bowiem poza sferę seksualną - powiedział Franciszek zaznaczając, że odróżnia on zawsze „pracę duszpasterską z osobami o odmiennej orientacji seksualnej od ideologii gender”.

Reklama

Wyjaśnił, że niebezpieczeństwo genderyzmu polega na rozmywaniu różnic. Wskazał, że właśnie na „napięciu różnic” polega bogactwo mężczyzn i kobiet oraz całej ludzkości.

To właśnie poprzez napięcie różnic należy wzrastać (…), tymczasem genderyzm rozcieńcza te różnice i czyni świat takim samym, tępym, wszystko takim samym - powiedział Franciszek.

W ocenie papieża rozmywanie różnic między płciami jest „sprzeczne z ludzkim powołaniem”, zaś „niektórzy trochę naiwni ludzie wierzą, że genderyzm jest drogą postępu”.

Nie odróżniają oni szacunku dla różnorodności seksualnej czy różnych opcji seksualnych od tego, co jest antropologią genderyzmu, który jest niezwykle niebezpieczny, gdyż likwiduje różnice, a przez to unieważnia człowieczeństwo i jego bogactwo, zarówno osobiste, kulturowe, jak i społeczne - podsumował papież Franciszek.

Marcin Zatyka