Z pewnością nielegalnie panujący rząd białoruski stara się sprowokować swoich sąsiadów. Sąsiadów, którzy wspierają białoruską opozycję demokratyczną, naród białoruski oraz Ukrainę. Reżim białoruski wraz z reżimem rosyjskim testują sąsiadów. Testują, w jaki sposób i do czego mogą się posunąć. Sprawdzają, w którym momencie przekroczą tę czerwoną linię i nastąpi reakcja na ich prowokacje - stwierdziła Swietłana Cichanouska.

Reklama

"Początek serii prowokacji"

Naruszenie polskiej granicy przez białoruskie śmigłowce oraz problem nielegalnych migrantów mogą być początkiem serii prowokacji. Ich celem jest powstrzymanie Polski przed wspieraniem ludzi walczących o wolność i niepodległość w swoich państwach. Dlatego jestem wdzięczna Polsce za jej silną pozycję. Polska nie przestaje wspierać Ukrainy, nie przestaje też wspierać Białorusinów. To jasna odpowiedź: cokolwiek zrobicie, my jesteśmy po dobrej stronie - oceniła Białorusinka.