Rozmowy dotyczące zawieszenia broni

John Kirby odniósł się w ten sposób podczas briefingu prasowego online do wznowionych we wtorek w Kairze rozmów dotyczących zawieszenia broni i uwolnienia zakładników. Jak zaznaczył, mimo odrzucenia przez Izrael ostatniej propozycji, na którą zgodził się Hamas, USA uważają, że porozumienie jest możliwe do osiągnięcia.

Kirby dodał, że liczy na dopięcie umowy "bardzo szybko".

Reklama

Operacja w Rafah

Rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller uściślił podczas swojego briefingu, że poniedziałkowe ogłoszenie przez Hamas przyjęcia propozycji zawieszenia broni w rzeczywistości nie oznaczało akceptacji, bo Hamas zgłosił propozycję swoich poprawek, które są przedmiotem negocjacji w Kairze.

Przedstawiciele USA skomentowali też wejście izraelskiego wojska do Rafah i objęcie kontrolą tamtejszego przejścia granicznego z Egiptem. Miller oznajmił, że USA nadal sprzeciwiają się dużej operacji w Rafah - gdzie chroni się ponad milion Palestyńczyków - ale według Izraela obecna operacja ma ograniczony charakter i jej celem jest m.in. pozbawienie Hamasu wpływów, jakie czerpie z kontroli nad przejściem i przechodzącymi przez nie towarami. Rzecznik zaznaczył jednocześnie, że chce, by przejście zostało ponownie otwarte, by umożliwić przepływ pomocy humanitarnej.