Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 12 kwietnia 2024 r. przekazała odnoszące się do sfałszowanego glikolu propylenowego wykrytego w Pakistanie. W beczkach oznaczonych "DOW USP/EP PROPYLENE GLYCOL”, stwierdzono niedopuszczalne ilości glikolu etylenowego. W przypadku spożycia - może być toksyczny.

Reklama

Działania toksyczne

Po jego spożyciu mogą wystąpić: ból brzucha, wymioty, biegunka, niemożnośćoddawania moczu, ból głowy, zmiany stanu psychicznego, a nawet ostre uszkodzenie nerek.

Zalecenia WHO

Jak wskazano w komunikacie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, w okresie od stycznia do marca 2024 r. pakistański organ kompetentny (Drug Regulatory Authority of Pakistan - DRAP) wydał trzy komunikaty dotyczące pięciu zanieczyszczonych serii glikolu propylenowego.

Sfałszowany glikol propylenowy mógł być dystrybuowany do innych krajów, WHO wydała zalecenia wzmocnienia systemu kontroli dostaw glikolu propylenowego przez wytwórców produktów leczniczych i dostawców substancji pomocniczych oraz przez właściwe organy krajowe, w celu przeciwdziałania możliwości przedostawania się zanieczyszczonej substancji do legalnego łańcucha wytwarzania leków. Więcej informacji, w tym zdjęcia serii beczek sfałszowanej substancji dostępne są w załącznikach 1 i 2 do ostrzeżenia WHO.