Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie, w którym odradza wszelkie podróże do Rosji w związku z wojną na Ukrainie oraz uznaniem Polski przez władze Rosyjskiej Federacji za państwo nieprzyjazne.

Reklama

Rekomendacja MSZ

"Obywatelom polskim pozostającym w Rosji rekomendujemy opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi" - podano.

Zawieszenie połączeń lotniczych

"Zwracamy uwagę na zawieszenie bezpośrednich połączeń lotniczych między Polską i Rosją oraz bardzo ograniczone możliwości podróży do/z Polski, brak lub niezwykle ograniczony dostęp do środków finansowych ulokowanych w Polsce (np. niemożność posługiwania się polskimi kartami płatniczymi), a także działania miejscowych służb, jak arbitralne zatrzymania, przeszukiwania telefonów komórkowych oraz potencjalne uniemożliwienie wyjazdu z Rosji w przypadku posiadania podwójnego obywatelstwa" - poinformowano.

Obywatele RP posiadający także obywatelstwo rosyjskie są uznawani przez rosyjskie prawo jedynie za obywateli Federacji Rosyjskiej. W aktualnej sytuacji, gdy władze rosyjskie ogłosiły mobilizację do wojska dla swoich obywateli, to samo dotyczy również osób posiadających podwójne obywatelstwo.

"Pomoc jest ograniczona"

Ze względu na znacznie zredukowaną liczebność personelu dyplomatyczno-konsularnego RP w Rosji możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim jest bardzo ograniczona - ostrzega resort.