SZLACHETNA PACZKA jest jednym ze sztandarowych projektów krakowskiego Stowarzyszenia WIOSNA. 13 grudnia podczas finału SZLACHETNEJ PACZKI w 19 miastach Polski adwokaci i radcowie prawni przez cztery godziny pro bono udzielą porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej. Na terenie magazynów organizacji zostaną wydzielone specjalne pomieszczenia do konsultacji, a prawnikami zaopiekują się obecni na miejscu wolontariusze. Następnie będą mieli oni okazję wziąć udział w uroczystościach kończących tegoroczną, już XIV edycję Szlachetnej Paczki.

Reklama
Chodzi nie tylko o udzielenie jednorazowej porady, ale i nawiązanie więzi z rodzinami i wolontariuszami oraz poznanie wyjątkowej atmosfery finału. W ten sposób łatwo nabrać chęci do większego zaangażowania – przyznaje mec. Marcin Mioduszewski, twórca i koordynator inicjatywy pomocy prawnej pro bono. Jednocześnie zapewnia, że bez większego wysiłku udało się zwerbować potrzebnych ochotników. – Mimo że obecnie jest stosunkowo wiele projektów bezpłatnej pomocy prawnej, zarówno adwokatów, jak i radców prawnych, to nam zależało na stworzeniu inicjatywy jak najbardziej efektywnej, a więc nie masowej, ale skierowanej do konkretnych rodzin i niewymagającej poświęcenia całego weekendu – dodaje mec. Mioduszewski.
Zarówno sama akcja, jak i przyciągnięcie stałego grona prawników zaangażowanych w obsługę prawną stowarzyszenia to przede wszystkim jego zasługa. Dzięki wysiłkom mec. Mioduszewskiego istniejąca od 2000 r. WIOSNA, jedna z najprężniej działających polskich organizacji charytatywnych, może od czterech lat pochwalić się też własnym stałym biurem prawnym, co w sektorze pozarządowym należy do rzadkości. – Sześć lat temu zapytałem ks. Stryczka, czy nie chciałby wykorzystać mojej wiedzy prawniczej w pracy swojej organizacji. Kiedy dostałem odpowiedź twierdzącą, spodziewałem się, że zajmę się tam załatwianiem spraw związanych z KRS. Zamiast tego już na wstępie otrzymałem skomplikowaną umowę na świadczenie usług informatycznych – wspomina mec. Mioduszewski, który oprócz pracy charytatywnej jest też wspólnikiem w kancelarii Przybycień i Mioduszewski oraz pełni funkcję of counsel w kancelarii Markiewicz & Sroczyński.
Jego zdaniem w WIOŚNIE, mającej łącznie ok. 120 pracowników, pracy dla prawników jest mniej więcej tyle co w średniej wielkości przedsiębiorstwie. Obsługa prawna stowarzyszenia obejmuje bowiem wszystko od umów barterowych, kontraktów z partnerami i sponsorami, przez doradztwo przy akcjach promocyjnych i produkcji spotów reklamowych, aż po umowy z woluntariuszami, projekty unijne oraz kwestie związane z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i lokalowej. Do tego dochodzą jeszcze zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
Wszystkim tym zajmuje się dziś skromny, lecz energiczny zespół 15 prawników, którzy zobowiązali się, że co najmniej osiem godzin tygodniowo będą poświęcać charytatywnej pracy na rzecz stowarzyszenia. – Nawet w tak zabieganym i stresującym zawodzie można wygospodarować tyle czasu, żeby wykorzystać naszą szczególną wiedzę w celach innych niż zarabianie pieniędzy – mówi mec. Mioduszewski. Zwłaszcza że obowiązki związane z obsługą stowarzyszenia można wykonywać zdalnie i bez z góry narzuconego harmonogramu dnia. – Pracownicy działu prawnego mają ok. 100 spraw miesięcznie, z czego wiele z nich obejmuje bardzo skomplikowane umowy. Dla nas jakość każdego sporządzanego pisma prawnego jest bardzo ważna, a współpracujący z nami prawnicy cenią to, że nie muszą chodzić na kompromisy, które czasem są konieczne w przypadku obsługi klientów biznesowych. Jest to zatem relacja bardzo zadowalająca obie strony – podkreśla ks. Jacek Stryczek, prezes Stowarzyszenia WIOSNA.
Reklama
Każdy członek zespołu w jakimś stopniu trafił do WIOSNY za sprawą mec. Mioduszewskiego. – Miałem to szczęście, że już na studiach, a potem też na aplikacji, znalazłem się w środowisku ludzi, którzy pomoc innym uważali za swój obowiązek. Z wieloma z nich współpracuję do dziś – tłumaczy. Przyznaje też, iż liczy na to, że dzięki pomocy prawnej rodzinom WIOSNY znajdą się kolejne osoby chętne, aby dołączyć do departamentu prawnego stowarzyszenia. Biorąc pod uwagę liczbę realizowanych przez nie projektów, wystarczy w nim jeszcze pracy do dodatkowych 10 prawników. Mecenas Mioduszewski zastrzega przy tym, że aby dobrze odnaleźć się w WIOŚNIE, trzeba ją najpierw zobaczyć i dobrze poznać od środka. Nie jest to typowa organizacja pozarządowa, bo działa jak korporacja biznesowa, z tym że prowadząca działalność charytatywną. – Jeśli chodzi o metody zarządzania i organizacji pracy, to WIOSNA przewyższa pod tymi względami niektóre przedsiębiorstwa energetyczne i produkcyjne, które obsługuję. Stawiamy w niej bardzo wysokie oczekiwania i nastawiamy się na osiągnięcie konkretnego efektu bez tracenia czasu na samouwielbienie tego, co robimy – tłumaczy mec. Mioduszewski
Współorganizatorami sobotniej Wiosny Prawników i DGP są: Dziennik Gazeta Prawna, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Izba Radców Prawnych. Honorowy patronat nad akcją objął prezydent Bronisław Komorowski.

FAKTY O SZLACHETNEJ PACZCE:

Łączna wartość pomocy przekazanej w ramach SZLACHETNEJ PACZKI (przez wszystkie edycje): 96 374 733 zł

Łączna liczba rodzin, do których dotarła SZLACHETNA PACZKA (przez wszystkie edycje): 71 628

CHCESZ POMÓC? Jeszcze ZDĄŻYSZ! TUTAJ znajdziesz WIĘCEJ INFORMACJI, jak pomagać Z GŁOWĄ >>>