Barometr Wyborczy to aplikacja internetowa, która w przededniu wyborów parlamentarnych umożliwia wyborcom porównanie własnych poglądów ze stanowiskami komitetów wyborczych. Dzięki aplikacji na różne sposoby można sprawdzić, do jakiego stopnia poglądy na kwestie społeczne, polityczne i ekonomiczne są zbieżne. Aplikacja nie służy odpowiedzi na pytanie: Na kogo głosować? Jej celem jest pokazanie, gdzie na politycznej mapie plasują się nasze poglądy oraz gdzie znajdują się poszczególne komitety.

Reklama

Jak to działa?

Mechanizm jest prosty – tuż przed wyborami zespół ekspertów (politologów, socjologów, specjalistów od komunikacji) określa stanowiska komitetów wyborczych. Użytkownik, po wejściu na stronę Barometru Wyborczego, wypełnia krótki kwestionariusz, odpowiadając na ten sam zestaw pytań. Następnie, odpowiedzi użytkownika są porównywane ze stanowiskami komitetów wyborczych, a w rezultacie otrzymujemy czytelną informację, jaki jest dystans pomiędzy komitetami a użytkownikiem.

Aplikacja Barometr Wyborczy uwzględnia wszystkie komitety wyborcze (także komitety obywatelskie), które zarejestrowały listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów wyborczych (dane PKW).

Barometr Wyborczy pokazuje, w jakim zakresie poglądy użytkownika pokrywają się ze stanowiskami komitetów wyborczych startujących w wyborach parlamentarnych w skali od -100 (całkowita rozbieżność) do +100 (całkowita zbieżność). Wynik od 0 do 40 oznacza słabe dopasowanie poglądów użytkownika i komitetu wyborczego, jest zaznaczone kolorem żółtym. Silne dopasowanie poglądów (kolor zielony) i pojawia się, jeśli wynik jest wyższy niż 40. Rozbieżność stanowisk jest zaznaczana kolorem czerwonym w momencie, kiedy wynik przyjmuje wartości ujemne.

Kto za tym stoi?

Barometr Wyborczy jest przedsięwzięciem akademickim, nie powiązanym z żadnym komitetem wyborczym ani partią polityczną.

Pytania, na które odpowiada się korzystając z aplikacji Barometr Wyborczy, tyczą kluczowych i aktualnych kwestii i są starannie dobierane przez pracowników naukowych. Komitety wyborcze nie mają wpływu na zawartość kwestionariusza. Składa się on z trzech części, w których pytania dotyczą kwestii ekonomicznych, społecznych i ustrojowych.

Finalna pozycja poszczególnych komitetów wyborczych jest określana przez zespół niezależnych ekspertów, pracowników naukowych, na podstawie danych pochodzących ze źródeł obecnych w przestrzeni publicznej, między innymi programów wyborczych, programów partyjnych, wywiadów z kandydatami, wypowiedzi liderów czy istniejących analiz. Stanowisko danego komitetu jest ustalane przez pracujących niezależnie ekspertów w trakcie kilku rund anonimowego kodowania.Reklama