Z formalnego punktu widzenia wszystko jest w porządku. – Kampania wyborcza nie pozbawia urzędników państwowych publicznego zabierania głosu w sprawach związanych z zakresem ich obowiązków – mówi Krzysztof Lorentz z Państwowej Komisji Wyborczej.
Dopóki urzędnik wprost nie agituje za głosowaniem na siebie lub swój komitet, nie narusza prawa wyborczego. Jednak w czasie kampanii wyborczej cechy agitacji może mieć każdy gest – choćby wręczanie jabłek pracownikom idącym do pracy (w poprzedniej kampanii robił to lider SLD Grzegorz Napieralski).
Zdaniem prof. Antoniego Kamińskiego, założyciela Transparency International Polska, sprawa budzi poważne wątpliwości.
– Pani minister nie jest dyrektorem szkoły dla pielęgniarek, by namawiać do zapisywania się do niej. Jeśli dostrzega na rynku brak osób w tym zawodzie, posiada narzędzia zachęcające do kształcenia się w tym zawodzie – mówi prof. Kamiński.
Reklama
Jego zdaniem emitowanie w czasie kampanii spotów, w których głównym elementem jest wypowiedź minister zdrowia, jest sposobem na lansowanie się. Tę samą informację można było przecież przekazać bez wystąpienia szefowej resortu.W odpowiedzi na nasze pytania Ministerstwo Zdrowia nie ujawnia, ile przeznaczyło na trwającą kilka dni kampanię radiową. Poinformowało, że promocja programu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” w latach 2008 – 2015 będzie kosztować ponad 1,6 mln zł.
Rzecznik resortu Piotr Olechno zapewnia, że celem programu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych dla co najmniej 24 000 pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych.
– Dla realizacji tego celu jest niezbędne przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do środowiska pielęgniarek i położnych z informacją o możliwości podjęcia studiów pomostowych realizowanych w ramach ww. projektu, jak również wzmacnianie w społeczeństwie świadomości roli, jaką odgrywa Europejski Fundusz Społeczny w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju – tłumaczy Olechno.
To jednak ciągle nie wyjaśnia, dlaczego na początku kampanii ubiegająca się o mandat Ewa Kopacz promuje swoje nazwisko. Beneficjentem europejskiego programu jest minister zdrowia jako urząd, a nie personalnie jego szefowa.