"Sąd w swoim postanowieniu uwzględnił wniosek TVP. Z rejestru wykreśleni zostali członkowie zarządu oddelegowani z Rady Nadzorczej - p.o. prezes Tomasz Szatkowski oraz Małgorzata Wiśnicka-Hińcza, a wpisani prezes Romuald Orzeł oraz członkowie zarządu: Włodzimierz Ławniczak, Przemysław Tejkowski i Paweł Paluch" - powiedział rzecznik warszawskiego Sądu Okręgowego sędzia Wojciech Małek.

Jednocześnie Paluch wykreślony został z funkcji prokurenta TVP.

Nowy zarząd TVP został wybrany 19 grudnia. Od tego wyboru odcięło się Ministerstwo Skarbu, twierdząc, że jest on czysto polityczny. Resort tuż po wyborze zgłaszał wątpliwości co do formy wyboru i warunków konkursu na zarząd spółki i oświadczył, że zgłasza wotum separatum.

Przed świętami resort zgłosił też w KRS swoje uwagi do wniosku o rejestrację nowego zarządu. Uwagi ministerstwa dotyczyły m.in. faktu, że wybrany ostatecznie prezes TVP złożył wcześniej rezygnację z udziału w konkursie, a jeden z wybranych członków zarządu kandydował jedynie na stanowisko prezesa.

"Pismo ministra trafiło do akt sprawy, ale - jak widać - nie miało wpływu na treść postanowienia" - powiedział sędzia Małek.