Rosnąca produkcja butelkowanej wody mineralnej od pewnego czasu wywołuje niepokój wśród ekologów. Autorzy raportu podsumowali ilość energii potrzebnej do produkcji butelek, transportu i chłodzenia gotowego produktu. Obliczyli, że średnio do wyprodukowania litrowej butelki zużywa się od 5,6 do 10,2 megadżuli. Jest to około 2 tys. razy więcej niż energia zużyta przy nalewaniu wody z kranu. Zużycie energii wzrasta dodatkowo, gdy butelkowana woda importowana jest z odległych regionów.

Reklama

Pierwotnie plastikowe butelki produkowane były z recyklingowanego surowca, dziś większość wytwarzana jest specjalnie na potrzeby producentów wody. Dalsze wyliczenia wykazały, że dla zaspokojenia rocznego popytu na ten produkt zużywa się 50 mln baryłek ropy.

Amerykanie wypijają rocznie 33 miliardy litrów butelkowanej wody.