Wśród znalezionych jamochłonów jest m.in. drzewo koralowca bambusowego, wysokości 1,5 metra.Nowe gatunki mogą dostarczyć bezcennych informacji na temat zmieniających się w przeszłości warunków życia. Polipy, podobnie jak pnie drzew, zbudowane są z warstw, które stopniowo narastają w trakcie ich życia. „Odkrycie jest tym ważniejsze, że nowe gatunki mogą okazać się pierwszymi, które reagują na zakwaszanie wód w oceanie” – mówi Richard Spinrad z amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanu i Atmosfery, która prowadziła podwodne badania koralowców. Chemiczne zmiany w wodzie, wywołane zanieczyszczeniem dwutlenkiem węgla, mogą w przyszłości silnie wpływać na morski ekosystem.

Reklama

Sześć z siedmiu odkrytych gatunków należy do zupełnie nieznanych dotąd rodzajów koralowca.