Informacja o zasobach IPN nt. 53-letniego Rogowskiego znalazła się w ujawnionych w piątek w internecie katalogach IPN o osobach pełniących funkcje publiczne.

Reklama

Według IPN, był on zarejestrowany 14 kwietnia 1983 r. przez wydział III departamentu II MSW (kontrwywiad) w kategorii "zabezpieczenie". 9 listopada 1985 r. został przerejestrowany na tajnego współpracownika ps. "Libero". "Z prowadzenia sprawy zrezygnowano 14 grudnia 1989 r." - głosi informacja o Rogowskim. Zachowały się tylko zapisy ewidencyjne o nim. "Materiałów brak" - podkreśla IPN.

Według katalogu IPN, w latach 1982-1983, w 1987 r. i w 1989 r. był on sprawdzany w ewidencji MSW przez różne jednostki operacyjne, w tym w 1983 r. przez wywiad MSW (powód "sprawdzenie operacyjne" i "przed rozmową" oraz wydz. do walki z przestępczością gospodarczą DUSW Warszawa-Śródmieście ("rozpracowanie"); w 1984 r. przez wydz. III SUSW ("przed rozpracowaniem"), a w 1987 r. przez oddział II Zarządu IV Szefostwa WSW ("przed rozpracowaniem").

"Oświadczam, że nie byłem tajnym, świadomym współpracownikiem służb PRL. Oświadczenie w tej sprawie składałem 3-krotnie. Dwukrotnie, kiedy pracowałem w Telewizji Polskiej S.A., tzn. w latach 1999-2002, i obecnie, kiedy zgodziłem się kandydować i pełnić funkcję członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nic więcej nie mam do dodania w tej sprawie" - napisał Rogowski w przesłanym PAP komunikacie.

Oświadczenie lustracyjne Rogowskiego jako członka KRRiT będzie badane przez pion lustracyjny IPN. Gdyby sąd prawomocnie uznał je za nieprawdziwe Rogowski utraciłby funkcję członka KRRiT oraz przez 3 do 10 lat (według uznania sądu) nie mógłby obejmować wszelkich urzędów publicznych.

Rogowski został członkiem KRRiT w sierpniu br. decyzją Sejmu, z rekomendacji SLD. Jest m.in. scenarzystą, producentem filmowym, b. dyrektorem Agencji Filmowej TVP (do 2002 r.). Był też członkiem zarządu Totalizatora Sportowego. W latach 1995-1999 założył i prowadził Festiwal Filmowy "Lato Filmów" w Kazimierzu Dolnym.