We wrześniu 35 proc. badanych uważa, że Rosji zależy na wyjaśnieniu przyczyn katastrofy prezydenckiego samolotu, a 53 proc. jest przeciwnego zdania. 12 proc. nie umiało tego ocenić. W maju - zaraz po tragedii z 10 kwietnia - gdy CBOS zadał takie samo pytanie, proporcje były odwrotne: 58 proc. Polaków uważało, że Rosji zależy na doprowadzeniu do wyjaśnienia przyczyn katastrofy, a 32 proc. - że nie zależy; 10 proc. nie miało zdania.

Reklama

56 proc. respondentów źle ocenia działania Rosji mające na celu wyjaśnienie przyczyn katastrofy (w maju było to 34 proc.); 31 proc. dobrze ocenia te działania (w maju - 50 proc.). 13 proc. nie ma zdania w tej sprawie (w maju - 16 proc.).

Z wrześniowego badania wynika, że 62 proc. Polaków źle ocenia działania Rosji dotyczące przekazywania Polsce informacji i materiałów związanych z katastrofą. 26 proc. uważa, że Rosja dobrze wywiązuje się z tego zdania. 12 proc. nie ma zdania.

53 proc. ankietowanych jest zdania, że strona polska dobrze prowadzi działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. 37 proc. uważa, że czyni to źle. 10 proc. nie ma zdania.

CBOS przeprowadził badanie od 2 do 8 września na liczącej 1041 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama