Projekt ustawy zakłada wydłużenie do godz. 23 czas,  zakazu emisji m.in. w telewizji i radiu oraz ograniczyć reklamę w internecie. Obecnie piwo można reklamować od godz. 6 do 20. Autorzy projektu chcą czas ten wydłużyć do godz. 23 i w ten sposób przywrócić restrykcje, które obowiązywały w ustawie do 2002 roku, kiedy to zakaz został złagodzony.

Senatorowie tłumaczą zmiany "troską o zdrowie publiczne". "Ograniczenie godzinowe, o którym tu mowa zostało głównie wprowadzone, by przeciwdziałać zgubnemu wpływowi jaki reklama w środkach masowego komunikowania może mieć na osoby małoletnie" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt zakłada ponadto ograniczenie reklamy i promocji piwa w internecie. Chodzi m.in. o zakaz reklamowania tego napoju za pośrednictwem stron WWW adresowanych do najmłodszych odbiorców, a także komunikatorów elektronicznych i portali społecznościowych.

Senatorowie chcą też zakazać reklamy i promocji piwa na słupach i tablicach reklamowych oraz innych przeznaczonych do tego miejscach tak, by ograniczyć kontakt z nią osób nieletnich. Obecnie - jak wskazują w uzasadnieniu projektu - reklama lub promocja taka jest dozwolona, jeżeli 20 procent jej powierzchni zajmują widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim.

Proponowane przez senatorów zmiany rozszerzają też obecnie obowiązujący w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi katalog miejsc, w których powinien obowiązywać zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, włączając do niego: stadiony i inne obiekty sportowe, kąpieliska i pływalnie, zakłady opieki zdrowotnej oraz stacje paliw.

Zgodnie z propozycjami zakaz reklamy piwa obowiązywać miałby również podczas imprez sportowych.

Projekt zakłada też zaostrzenie kar przewidzianych za złamanie zakazu m.in. reklamy i promocji piwa. Autorzy zmian proponują podwyższenie z obecnie przewidzianej w ustawie 500-milionowej grzywny do nawet 1 miliona złotych.