Ojciec Janusz Sok został w czwartek wybrany na przełożonego Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów); tego samego dnia objął urząd - poinformowała w komunikacie prowincja. O. Sok zastąpił o. Ryszarda Bożka, który przewodził polskim redemptorystom przez ostatnie trzy lata.

Reklama

Prowincja Warszawska Redemptorystów jest właścicielem Radia Maryja. Toruńska rozgłośnia rozpoczęła nadawanie programu 8 grudnia 1991 r.

O. Sok urodził się w 1966 r. Po ukończeniu szkoły średniej studiował filozofię przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ale przerwał studia i w 1986 r. wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów. W 1993 r., po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie (Małopolskie) i uzyskaniu tytułu magistra teologii, przyjął święcenia kapłańskie w 1993 r.

Później studiował muzykologię kościelną w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), otrzymując w 1998 r. tytuł magistra muzykologii. Ukończył też Podyplomowe Studium Dyrygenckie na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 1998-2002 wykładał muzykę w seminarium w Tuchowie. W 2004 r. uzyskał doktorat z muzykologii na UKSW. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia "Musica Sacra".

O. Sok w latach 2002-2005 był radnym nadzwyczajnym w Zarządzie Prowincji, drugim dyrygentem chóru UKSW i duszpasterzem akademickim w Warszawie. W latach 2004-2005 był przełożonym wspólnoty redemptorystów w Lublinie. Od 2005 r. pełnił funkcję ekonoma Prowincji Warszawskiej. Pełnił też rolę misjonarza-rekolekcjonisty i koordynował akcję pomocy Kościołowi na Wschodzie "Mission Apeal", prowadzoną przez polskich redemptorystów w Stanach Zjednoczonych.