Natomiast 22 proc. ankietowanych nie wyraziło w tej kwestii zdania.

Reklama

TNS OBOP przeprowadził sondaż telefoniczny w dniach 9-10 marca na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

Według mediów, Adam S., z którym mąż Marty Kaczyńskiej - Marcin Dubieniecki - założył spółkę, został w "trybie nadzwyczajnym" w czerwcu 2009 r. ułaskawiony przez L.Kaczyńskiego.

W Kancelarii Prezydenta odbywa się audyt "procedur i trybu przygotowywania projektu decyzji" przez urzędników prezydenta Lecha Kaczyńskiego w sprawie ułaskawienia przedsiębiorcy Adama S.

Prezydent Bronisław Komorowski powiedział w piątek w RMF FM, że audyt nie jest skierowany przeciwko jego poprzednikowi, tylko wynika z potrzeby "zbadania okoliczności ujawnionych przez dziennikarzy, a które mogą stawiać pod znakiem zapytania dochowywanie procedur wewnątrz Kancelarii".

Politycy PiS chcą z kolei ustawowego uregulowania trybu stosowania prawa łaski oraz tego, by okoliczności ułaskawień - łącznie z nazwiskami ułaskawionych - były znane opinii publicznej. PiS domagał się również audytu wszystkich ułaskawień dokonanych przez prezydenta Komorowskiego. Odnosząc się do tych żądań, prezydent powiedział w piątek, że jak dotąd stosował prawo łaski tylko wtedy, gdy pozytywną opinię o ułaskawieniu wydał sąd.