Członkowie KRRiT nie wyrażają na razie opinii na temat składu osobowego, jaki proponuje rada nadzorcza. Mówią jedynie, że ma on swoje wady i zalety, a przed nimi dyskusja w łonie samej KRRiT.

Reklama

Juliusz Braun, którego rada nadzorcza chce widzieć na stanowisku prezesa TVP, obecnie pełni tę funkcję jako delegowany do zarządu członek RN telewizji. W piątek rada nadzorcza przedłużyła mu delegację do pełnienia tej funkcji o cztery tygodnie - do 13 maja włącznie.

Do RN TVP Braun trafił jako reprezentant ministra kultury. W przeszłości był m.in. członkiem (w latach 1999-2005) oraz przewodniczącym KRRiT. W okresie od 1989 do 1999 r. był posłem, przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego sejmowej komisji kultury. Był też m.in. dyrektorem generalnym Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

W latach 1973-1981 był dziennikarzem "Echa Dnia" w Kielcach, następnie do 1989 - publicystą Tygodnika Katolickiego "Niedziela" w Częstochowie. Jest radcą generalnym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykłada w Collegium Civitas w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji na temat kultury i mediów, m.in. książek "Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo" oraz "Telewizja publiczna w czasach transformacji".

Braun jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzował się z zakresu nauki o mediach na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Także Bogusław Piwowar, który ma być członkiem zarządu TVP jest obecnie członkiem RN telewizji, ale wybranym przez KRRiT. Jego przejście do zarządu będzie oznaczało konieczność przeprowadzenia przez KRRiT uzupełniającego konkursu do RN TVP.

Reklama

Piwowar to m.in. menedżer specjalizujący się w zarządzaniu mediami elektronicznymi, ekspert i wykładowca w dziedzinie reklamy, public relations i lobbingu. Zasiadał w RN TVP poprzedniej kadencji, pełniąc wówczas funkcję p.o. prezesa. W latach 90. był szefem Zespołu Informacji Biura Prasowego Rządu, następnie - dyrektorem Departamentu Reklamy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. W kolejnych latach pełnił funkcję dyrektora Biura Zarządu TVP, szefa Zespołu Public Relations i rzecznika prasowego spółki Nafta Polska, wiceprezesa Business Centre Club. Jest autorem licznych publikacji eksperckich o problematyce reklamy, sponsoringu i lobbingu.

Piwowar jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, podyplomowych studiów z zakresu prawa mediów na Wydziale Prawa UJ oraz podyplomowych studiów menedżerskich w Katedrze Zarządzania i Finansów SGH. Ukończył również seminarium poświęcone problematyce nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi z zakresu studiów MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania.Trzeci z typowanych członków zarządu, Marian Zalewski, to obecny wiceminister rolnictwa i członek PSL. W przeszłości był m.in. wiceprzewodniczącym RN telewizji (1996-1998) oraz członkiem zarządu TVP (w latach 1998-2000) nadzorującym m.in. programy informacyjne: Teleexpress, Panoramę, Wiadomości oraz Telegazetę i pion administracji. W 1999 roku koordynował z ramienia Zarządu TVP medialną obsługę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

W latach 1994-1997 pełnił funkcję doradcy Prezesa Rady Ministrów i Wiceprezesa Rady Ministrów. Pracował też jako redaktor naczelny miesięcznika ZG ZOSP RP "Strażak" oraz kierownik Zespołu Informacji i Marketingu, a następnie ekspert i redaktor naczelny czasopisma NFOŚiGW "Nasze Środowisko".

Zalewski jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Reymonta. Od 2006 roku jest członkiem Rady Programowej TVP S.A. Zalewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk humanistycznych.

Przed nowelizacją Ustawy o radiofonii i telewizji piątkowy wybór rady nadzorczej TVP oznaczałby automatycznie, że wskazane trzy osoby wchodzą w skład zarządu spółki. Obecnie zarząd wybiera KRRiT na wniosek RN. KRRiT nie ma na to określonego terminu. Wyboru RN może też nie zaakceptować.