Radni PO uznali, że Most Północny w Warszawie powinien nosić imię Marii Skłodowskiej-Curie - informuje "Życie Warszawy". Ponieważ mają w radzie większość, sprawa wydaje się być przesądzona.

Reklama

Dotychczas byli oni przeciwni wszystkim propozycjom zmiany nazwy mostu. Podobnie jak działający przy prezydent Warszawy Zespół Nazewnictwa Miejskiego tłumaczyli, że obecna nazwa już zakorzeniła się w świadomości warszawiaków, poza tym odpowiada jego lokalizacji na mapie miasta. Radni nie zgodzili się przez to na nadanie mu imion Jana Pawła II, Ignacego Paderewskiego, Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK i Anny German. Tym razem zmienili zdanie. Postanowili, że ze względu na trwający Rok Marii Skłodowskiej-Curie zgodzą się jednak, by została ona patronką mostu.

Pomysł zaopiniować muszą jeszcze dzielnice. Wówczas powróci do komisji kultury, a następnie głosować nad nim będzie Rada Warszawy, w której PO ma większość.