Andrzej Zalewski urodził się w 1924 r. w Warszawie. W czasie II wojny światowej był zaangażowany w działalność konspiracyjną. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim.

Reklama

Od lat 50. XX wieku tworzył w radiu i telewizji programy o tematyce rolniczej i meteorologicznej. W 1964 r. został stypendystą Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych oraz Rządu Austriackiego, a w 1978 r. - Departamentu Stanu USA. Po powrocie został odsunięty od pracy w telewizji. W 1985 r. przeszedł na emeryturę.

Ekoradio prowadził od 1990 r. do czerwca br.. Jego audycja była emitowana m.in. na antenie Lata z Radiem, Sygnałów Dnia oraz Czterech Pór Roku. Zalewski był inicjatorem Święta Polskiej Niezapominajki, które od 2002 r. jest obchodzone 15 maja.