Boże Narodzenie nie poprawiło złych nastrojów wśród Polaków, ale przynajmniej skłoniło ich do tego, aby ruszyli na zakupy. Mierzony przez instytut Ipsos wskaźnik optymizmu konsumentów, który zdecydowanie pogorszył się w listopadzie, w grudniu również utrzymuje się na bardzo niskim poziomie – osiągnął w mijającym miesiącu zaledwie 76 pkt.

Reklama

To negatywne nastawienie Polaków umacnia się, a wskaźnik jest najgorszy od kwietnia 2009 roku. Oczywiście na ten słaby wynik poważny wpływ miała zła ocena bieżącej sytuacji – zarówno gospodarki krajowej, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

Ale mimo tak złych nastrojów oraz coraz większej grupy konsumentów obawiających się wzrostu cen skłonność do zakupów zmieniła się nieznacznie (w porównaniu do zeszłego miesiąca spadła o zaledwie 0,1 pkt).