Rzecznik Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Roman Skrzypek poinformował, że wyrok jest wykonalny. Oznacza to, że powodowie mogą się już domagać zasądzonych pieniędzy od Skarbu Państwa, w tym przypadku reprezentowanego przez wojewodę podkarpackiego.

Reklama

Orzeczenie sądu jest satysfakcjonujące dla jej klientów i nie będą składać wniosku o jego kasację. Nie chodziło w tej sprawie o pieniądze, ale o satysfakcję moralną i uznanie odpowiedzialności za zamianę dzieci, które nie wychowywały się we własnych rodzinach - powiedziała PAP pełnomocnik powodów mecenas Maria Wentlandt-Walkiewicz.

Zgodnie z wyrokiem zasądzona kwota zostanie podzielona między siedem osób z obu rodzin: po 200 tysięcy złotych otrzymają sami zamienieni bliźniacy, a jeden ojciec (pozostali rodzice już nie żyją) i rodzeństwo od 30 do 70 tysięcy złotych.

Jest to kwota znacznie niższa niż zażądali powodowie, łącznie siedem osób: dwie pary bliźniąt, ich rodzeństwo oraz jeden ojciec. Domagali się oni 2,4 mln złotych zadośćuczynienia: po 300 tysięcy złotych dla samych poszkodowanych, a dla pozostałych członków ich rodzin - po 200 tysięcy złotych.

Orzeczenie w październiku ubiegłego roku wydał Sąd Okręgowy w Rzeszowie. Od tego wyroku odwołała się prokuratoria generalna, która reprezentowała pozwanego.

Proces, który rozpoczął się w marcu 2011 roku, na wniosek powodów został utajniony. Wentlandt-Walkiewicz powiedziała, że zamienieni chłopcy byli bliźniętami jednojajowymi, więc ich podobieństwo było uderzające.

Do zdarzenia doszło w 1953 roku w szpitalu w Przeworsku. W odstępie dwóch dni urodziły się tam dwie pary bliźniąt: dwóch chłopców oraz dziewczynka i chłopiec. Nie wiadomo dokładnie kiedy chłopcy zostali zamienieni. Zamianę zaczęto podejrzewać, gdy zauważono, że chłopcy, wychowujący się w innych rodzinach, są do siebie łudząco podobni. Dzieci mieszkały w pobliżu siebie i dlatego niekiedy się widywały.

Jednak decyzję o zrobieniu testów DNA rodziny poszkodowanych podjęły dopiero po nagłośnieniu w mediach sprawy zamiany bliźniaczek z Warszawy. Badania genetyczne potwierdziły, że zamienieni chłopcy są bliźniętami jednojajowymi.