W marcu 2013 r. wejdzie w życie unijne rozporządzenie dotyczące praw pasażerów. Podobne uprawnienia mają już podróżujący samolotami oraz koleją. Ale nie wszyscy pasażerowie skorzystają od razu. Rozporządzenie w dużej mierze odnosi się do ułatwień, jakie przewoźnicy muszą zapewnić pasażerom niepełnosprawnym.

Reklama

To wiąże się nie tylko z inwestycjami w infrastrukturę, lecz także z koniecznością przeprowadzenia szkoleń dla kierowców i personelu. Dlatego po naciskach branży autobusowej Ministerstwo Transportu wprowadzi czteroletni okres przejściowy dla tej części rozporządzenia, w której mowa o prawach niepełnosprawnych. Przeszkolmy choćby 5 proc. personelu rocznie – apeluje Piotr Pawłowski ze Stowarzyszenia Integracja.