O takiej decyzji, podjętej jednogłośnie, poinformowała rzeczniczka ZG OSP Regina Rokita. W zjeździe wzięli udział delegaci i działacze Związku, przedstawiciele organizacji i instytucji w nim współpracujących, członkowie władz państwowych i samorządowych, delegacje zagraniczne oraz kierownictwo i komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej.

Reklama

Spotkanie rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego Kazimierza Nycza. Później zasłużonym członkom zostały także wręczone odznaczenia państwowe - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, a także związkowe.

Kadencja Waldemara Pawlaka potrwa pięć lat. W rozmowie z podkreślił on, że OSP zrzesza prawie 700 tys. osób.

Newspix / Artur Chmielewski

To wielka społeczność ludzi, którzy działają zarówno w obszarze ratownictwa, jak i działalności związanej w kulturą - w orkiestrach czy zespołach sportowych. To społeczność, która aktywnie zmienia naszą rzeczywistość. W ciągu ostatnich lat zmienił się sprzęt i wyposażenie. Dzięki środkom europejskim i programom operacyjnym pozyskano nowe samochody, hełmy czy mundury, dzięki czemu mamy możliwość prowadzić akcje z większym bezpieczeństwem i skutecznością - mówił Pawlak.

Reklama

Jak zaznaczył powódź 2010 r. pokazała jak ważne jest przygotowanie ludzi i sprzętu, ponieważ w chwili katastrofy nie ma już czasu na uzupełnianie braków. - To też piękny przykład jak strażacy od razu podejmowali działanie i skutecznie walczyli z żywiołem. Związek jest organizacją z długą, piękną tradycję. W tym roku mija już 91 lat od czasu zintegrowania środowiska strażackiego, niektóre straże pożarne mają nawet blisko 200-letnią tradycję. To przykłady, które pokazują, że ta działalność jest bardzo żywa i inspiruje wielu ludzi do aktywnego, pięknego działania pod szlachetnym przesłaniem "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek" - podkreślił prezes ZG OSP.

Odnosząc się do zadań planowanych w nowej kadencji wymienił pomysł pozyskania dla OSP nowoczesnej techniki oraz bliską współpracę z wojskiem. - Podejmujemy nowe inicjatywy i wyzwania. Chcielibyśmy pozyskać dla straży nowoczesny sprzęt m.in. ultralekkie samoloty. Są też działania we współpracy z wojskiem, ponieważ nie ma dzisiaj poboru powszechnego, pomagające m.in. w nauce musztry. Są też piękne inicjatywy pielęgnujące tradycje, jak np. międzynarodowe zawody sikawek konnych - dodał Pawlak.

W Związku Ochotniczych Straży Pożarnych działa obecnie ok. 17 tys. ochotniczych straży pożarnych, skupiających ok. 700 tys. członków, w tym 450 tys. czynnych ratowników posiadających uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jak podają przedstawiciele Związku, w latach 2007-2011 OSP wspólnie z Państwową Strażą Pożarną wzięło udział w ponad 2,3 mln interwencji dotyczących pożarów i tzw. miejscowych interwencji takich jak klęski żywiołowe - powodzie, huragany i opady śniegu; wypadki - drogowe, kolejowe i lotnicze; awarie; katastrofy chemiczne, ekologiczne itp.