Pracownicy Kolei Mazowieckich nie przyłączają się do strajku. Część związkowców zapowiedziała dwugodzinny strajk ostrzegawczy w jutro rano, między godziną 7 a 9. Spółka jest gotowa do uruchomienia wszystkich połączeń, jednak mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pociągów. W godzinach 7 - 12 wszyscy przewoźnicy kolejowi będą wzajemnie honorować swoje bilety.

Reklama

Trwają także rozmowy z ZTM Warszawa w kwestii uznawania biletów Kolei Mazowieckich w środkach transportu miejskiego w I oraz II strefie biletowej. Na wyznaczonych stacjach podróżnym będą wydawane ciepłe napoje. Informacje o utrudnieniach będą podawane przez megafony na stacjach i przystankach, a także poprzez dostępny w pociągach system nagłośnienia. Kasy biletowe oraz kierownicy pociągów będą wydawać podróżnym poświadczenia o opóźnieniu pociągu.