Burmistrz Żar skierował do Prokuratury Rejonowej doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dwie opiekunki dzieci ze żłobka. Kobiety zostały odsunięte od pracy z dziećmi i wszczęto wobec nich postępowanie dyscyplinarne.
Z inicjatywy burmistrza zorganizowano spotkanie z dyrektorami żarskich placówek oświatowych.

Reklama

Spotkają się oni teraz ze swoimi pracownikami, a następnie odbędą się spotkania z rodzicami dzieci, uczęszczających do żłobków, przedszkoli i szkół w Żarach. Zalecono też przeprowadzenie szkoleń z udziałem pedagogów i psychologów.