Na ślad procederu gdańscy funkcjonariusze ABW trafili w kwietniu 2011 roku. Pierwsi podejrzani trafili w ręce funkcjonariuszy w październiku 2011 roku. W latach 2007-2011 zatrzymali zorganizowali na terenie województwa pomorskiego siatkę przestępczą, która wyłudzała z banków kredyty oraz pożyczki.

Reklama

Podstawione przez zatrzymanych osoby przedstawiały w bankach podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu, fałszywe historie bankowe oraz zestawienia zarobków. W ten sposób uzyskiwały zdolność kredytową i zaciągały pożyczki.

Podczas ostatnich zatrzymań funkcjonariusze odkryli w jednym z przeszukiwanych pomieszczeń drukarnię, w której podejrzani fałszowali dokumenty - między innymi dowody osobiste, paszporty i akty notarialne. Znaleziono również fałszywe pieczęcie organów skarbowych, ZUS oraz banków, a także telefony komórkowe i elektroniczne nośniki danych.

Zatrzymanym prokuratura przedstawiła zarzuty współudziału w wyłudzaniu kredytów i pożyczek, fałszowania dokumentacji księgowej oraz działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Dwie osoby tymczasowo aresztowano, pozostałe pięć wypuszczono za poręczeniem majątkowym.