Gorsze wyniki ostatni raz były w 2004 roku, przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Źle oceniana, podobnie jak przed miesiącem, jest też sytuacja na scenie politycznej. Ponad połowa Polaków ma o niej negatywny osąd. 33 procent badanych sytuację polityczną określa jako przeciętną, a dobrze ją ocenia 6 procent ankietowanych.

Reklama

Nieco lepiej wygląda postrzeganie sytuacji gospodarczej kraju. Tu z 13 do 15 procent zwiększył się udział ocen pozytywnych, choć złych jest wciąż więcej bo 46 procent.

O sporej poprawie można mówić w odniesieniu do ocen warunków materialnych gospodarstw domowych. Wprawdzie nadal najczęściej są one określane jako przeciętne (46%, spadek o 2 punkty), jednak w stosunku do kwietnia przybyło respondentów, którzy są z nich zadowoleni (o 5 punktów, do 40%), a ubyło badanych krytycznie zapatrujących się na sytuację materialną swojej rodziny (z 17% do 14%).

Badanie Aktualne problemy i wydarzenia przeprowadzono w dniach 9-15 maja 2013 roku na liczącej 1101 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.