Poparcie dla rządu deklaruje obecnie niespełna jedna piąta badanych (19 proc., o 4 punkty mniej niż w ubiegłym miesiącu). Przybywa osób, które mówią, że są obojętne wobec rządu - w ciągu ostatniego miesiąca ich odsetek zwiększył się z 30 do 35 proc.

Reklama

Dotychczasowe efekty pracy gabinetu Donalda Tuska docenia 19 proc. badanych. Negatywnie podsumowuje jego dokonania 67 proc. Polaków.

Nieznacznie zmalał natomiast krytycyzm w opiniach o polityce gospodarczej rządu. Źle ocenia ją 70 proc. badanych (o 2 punkty mniej niż w maju). Przekonanie, że polityka rządu stwarza perspektywy poprawy sytuacji gospodarczej w kraju wyraża 18 proc. ankietowanych. Niezadowolonych z szefa rządu jest 59 proc. ankietowanych, popiera go 26 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-12 czerwca 2013 roku na liczącej 1010 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.