Pomimo tendencji spadkowej w porównaniu do lat poprzednich, problem ten dotyczy wciąż 7,4% uczniów szkół podstawowych. Obserwowana jest jednak widoczna zmiana w podejściu samych szkół do problemu - dziś 79% szkół aktywnie przeciwdziała problemowi, zapewniając większości potrzebujących dzieci ciepły posiłek w dniach nauki (w 2005 r. 43 proc. dyrektorów szkół nie podejmowało działań służących walce z niedożywieniem uczniów). W opinii nauczycieli zasięg problemu stopniowo się zmniejsza, ale nadal w ponad 40 proc. klas są dzieci wymagające dożywiania.

Reklama

Danone w ramach programu "Podziel się posiłkiem" w ciągu 10 lat istnienia wydał 13 milionów posiłków. Beneficjentem akcji jest m.in. działająca w centrum stolicy Fundacja Pomocy Rodzinie "Gwiazdeczka", pod której stałą opieką znajduje się kilkadziesiąt dzieci. Dla wielu z nich często jedynym ciepłym posiłkiem w ciągu dnia jest ten wydany w "Gwiazdeczce".

W naszej codziennej pracy z dziećmi spotykamy się ciągle z problemami niedożywienia. Do naszej Fundacji przychodzą dzieci z różnych środowisk, najczęściej tych trudnych, mających zarówno problemy materialne, jak i życiowe. Dzieci te są smutne, zamknięte w sobie, nie potrafią bawić się z innymi dziećmi. U nas uczą się wszystkiego, poznają także życie od strony żywieniowej. Podczas pobytu u nas widać jak dzieci się zmieniają, jak otwierają się na zewnątrz, jak potrafią pokazać swoje emocje. Z apatycznych, smutnych dzieci wyrastają mądre i ciekawe świata dzieciaczki. Ta metamorfoza jest pięknym zjawiskiem i uczy nas dorosłych, że trzeba dbać o regularne i wartościowe posiłki, bo nic tak nie cieszy jak piękno i rozwój dziecka - mówi Ewa Pomorska, Prezeska Fundacji Pomocy Rodzinie "Gwiazdeczka".

Więcej informacji na: www.podzielsieposilkiem.pl