Sprawa postu, sprawa troski o dobra materialne kościoła. To będą jak gdyby drogowskazy dla współczesnego człowieka, które może wypełniać dla dobra swojego oraz wspólnoty jaką jest Kościół - mówi biskup.

Reklama

Zebrani rozmawiają też o upamiętnieniu rocznicy Rzezi Wołyńskiej i Funduszu Kościelnym oraz prawdopodobnie o pracach nad normami postępowania w sprawie nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Episkopat pracuje nad trzema ostatnimi aneksami do dokumentu w tej sprawie - twierdzi Artur Sporniak z Tygodnika Powszechnego. Jest to dokument bardzo ważny, bardzo potrzebny. To są normy, które uczynią z kościoła lidera w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni w społeczeństwie dla dzieci i młodzieży.

Zaakceptowanie podobnych wytycznych we wszystkich krajach nakazała Kongregacja Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej.