Decyzja sądu dotyczy czterech skazań. Jest wynikiem złożenia wniosku o odroczenie wykonywania kary przez obrońcę - Wiesława Brelińskiego. Jak mówi mecenas, jest pewne, że niepełnosprawny mężczyzna nie będzie musiał stawiać się ponownie w więzieniu.

Reklama

Mecenas Wiesław Breliński dodaje, ze równolegle toczą się również inne postępowania w sprawie Radka Agatowskiego.

Chodzi o sprawę przed sądem penitencjarnym w Koszalinie o ustanowienie przerwy w odbyciu kary. Dotyczy to tych postępowań, które nie są objęte wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. Ten 16 sierpnia ma podjąć decyzję w sprawie wstrzymania wykonania kary w związku z trzema wyrokami za kradzieże.

Na opinię sądu w sprawie Agatowskiego oczekuje nadal Kancelaria Prezydenta, która skierowała prośbę o jego ułaskawienie do Prokuratora Generalnego.