Polacy niezadowoleni z polityki prorodzinnej państwa - wynika z sondażu CBOS. Zaledwie co ósmy badany (13 proc.) jest zadwolony z polityki wobec rodzin.
Nieco ponad połowa (51 proc.) ankietowanych dostatecznie ocenia politykę prorodzinną, zaś 32 proc. - niedostatecznie. Jednak w ciągu ostatniego roku poprawiło się postrzeganie tej sfery działalności państwa. Zdecydowanie, bo o 19 punktów procentowych, zmniejszył się odsetek badanych wystawiających polityce prorodzinnej rządu ocenę niedostateczną. O 19 punktów wzrósł odsetek tych, którzy dostatecznie oceniają działanie państwa wobec rodzin.


Reklama

Zdecydowana większość Polaków (71 proc.) dostrzega zasadność zachęcania ludzi do posiadania większej liczby dzieci. Jedna czwarta (23%) nie widzi takiej potrzeby. O potrzebie prowadzenia przez państwo polityki pronatalistycznej stosunkowo najczęściej przekonani są absolwenci wyższych uczelni, mieszkańcy największych miast oraz badani o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 zł miesięcznie.

W ciągu ostatnich trzynastu lat poglądy na ten temat uległy dość dużym zmianom. O ile w 2000 roku większość badanych uważała, że państwo nie powinno zachęcać ludzi do posiadania większej liczby dzieci, o tyle sześć lat później zdecydowanie zaczęło przeważać przekonanie o konieczności prowadzenia odpowiedniej polityki pronatalistycznej.