Rzecznik Izby Paweł Biedziak podkreśla, że urząd nadzorujący lotniczych przewoźników nie potrafił wyegzekwować od spółek Jet Air i jej następcy OLT Express Regional ważnych dokumentów. Zabrakło między innymi sprawozdań finansowych potwierdzonych przez biegłego rewidenta i uwierzytelnionych kopii ubezpieczeń części samolotów.

Reklama

Ponadto Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał koncesje dla OLT Express Regional i dla Yes Airways z naruszeniem prawa. To, według NIK, doprowadziło do zbyt późnego zawieszenia działalności spółek, które nie realizowały warunków koncesji.

Kontrola NIK objęła działalność ULC od kwietnia 2011 roku do końca lutego 2012.