Dokument pod tytułem "Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach policji" ma nauczyć policjantów, jak postępować w różnych sytuacjach, w tym także z homoseksualistami i Romami. 

Jego głównym celem jest - jak pisze "Gazeta Wyborcza" nauczenie funkcjonariuszy, żeby nie dyskryminowali mniejszości seksualnych i etnicznych.

W podręczniku można przeczytać m.in., że jeśli osoba sama ujawni informację o tym, że jest gejem lub lesbijką, to należy podziękować za ujawnienie orientacji seksualnej i zapewnić, że ta informacja zostanie w tajemnicy.

Na tym jednak nie koniec. Mowa jest także o radach dla policjantów, którzy mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi czy transpłciowymi.

Lepiej unikać podawania ręki przy powitaniu - dotyczy to zarówno kontaktów z kobietami muzułmankami, jak i z mężczyznami - można także przeczytać. W podręczniku znalazły się też rady dotyczące tego, jak poprawnie zachowywać się w domu u Romów.

Policja chce teraz, żeby z podręcznikiem zapoznali się wszyscy funkcjonariusze.