Ginekolodzy, którzy będą zeznawać w sprawie śmierci dwojga nienarodzonych bliźniąt we Włocławku zostali zwolnieni z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. To postanowienie umożliwi przesłuchanie lekarzy. Wiadomość potwierdził Wojciech Fabisiak z Prokuratury Okręgowej we Włocławku, która wnioskowała o zwolnienie lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy. Sąd Rejonowy we Włocławku przychylił się do tego wniosku.

Reklama

Termin pierwszego przesłuchania lekarzy jest odległy. Medykom dopiero wysłano zawiadomienia o postanowieniu sądu. Lekarze mają teraz tydzień na ewentualne zażalenie tego postanowienia. Jeśli złożą wniosek, sprawa trafi do sądu drugiej instancji. Nawet jeśli sąd okręgowy utrzyma w mocy -postanowienie - opóźni to datę pierwsze przesłuchania o kilkanaście dni.