Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Służby Zdrowia poparł lekarzy podpisujących "Deklarację wiary". Deklaracja to sześciopunktowy dokument, w którym lekarze i studenci medycy zobowiązują do wierności swojemu chrześcijańskiemu sumieniu, które ma pierwszeństwo przed prawem stanowionym. Podpisało ją już trzy tysiące osób. Deklaracja to wotum wdzięczności środowiska medycznego za kanonizację Jana Pawła II.

Reklama

Pragniemy wyjaśnić, że "Deklaracja wiary" powstała w nawiązaniu do osoby i nauczania Jana Pawła II, którego humanizm podziwia cała ludzkość. Humanizm ten wyrasta z głębokiej wiary i religijnego spojrzenia na człowieka, na jego życie i śmierć. Lekarz, którego inspiruje Święty Papież Polak, może być tylko lepszym lekarzem, wrażliwszym na ludzkie cierpienie, bardziej kompetentnym i odpowiedzialnym za pełnioną posługę wobec chorego - napisał w specjalnym oświadczeniu Zespół do spraw Służby Zdrowia Episkopatu.

Z niepokojem przyjmujemy agresję słowną wobec tych lekarzy i studentów, którzy złożyli swój podpis pod dokumentem - piszą członkowie zespołu.

Szczególne zdziwienie musi budzić fakt, że według krytyków deklaracji w kraju demokratycznym obywatel nie może mieć innych poglądów niż te, które narzuca obowiązująca poprawność. Nie dość przypominać, że odmawianie lekarzom prawa do postępowania zgodnie z ich sumieniem podważa podstawowe swobody obywatelskie, zwłaszcza prawo do wolności sumienia i przekonań religijnych, które art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia wszystkim bez wyjątku obywatelom. Nie można także zapominać, że ograniczanie możliwości kierowania się tymi prawami w życiu osobistym prowadziło w przeszłości do totalitaryzmów.

(...)

Reklama

Zwracamy się do władz publicznych i środowisk opiniotwórczych o uszanowanie przekonań osobistych pracowników Służby Zdrowia i przeciwdziałanie agresji medialnej i naciskowi dyscyplinarnemu, które stają się współczesną formą prześladowań na tle religijnym. Wyrażamy nadzieję, że nasze stanowisko spotka się ze zrozumieniem różnych gremiów społecznych i politycznych.

Pod dokumentem podpisał się biskup doktor Stefan Regmunt, przewodniczący zespołu. Oświadczenie zostało rozesłane do wiadomości między innymi rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz, ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, marszałek Sejmu Ewy Kopacz i Bogdana Borusewicza, marszałka Senatu.

ZOBACZ WIĘCEJ: Pełen tekst oświadczenia Episkopatu >>>

CZYTAJ TAKŻE: "Deklaracja wiary" lekarzy. ZOBACZ NAZWISKA. KTO JĄ PODPISAŁ? >>>