Może dojść do subiektywnego przekonania, że rodzi się konflikt. Z jednej strony prawo polskie stwarza lekarzowi możliwość skorzystania z wolności sumienia, ale poprzez nałożenie na niego obowiązku wskazania podmiotu, który tego świadczenia dokona, narusza tę wolność - mówiła Rzecznik Praw Obywatelskich. - Z kolei pacjent ma konstytucyjne prawo do uzyskania opieki zdrowotnej, a jej nie otrzymuje - dodała.

Reklama

Dlatego profesor Irena Lipowicz chce zmian w obowiązujących przepisach. Według niej, obowiązek administracyjny wskazania innej podmiotu leczniczego nie powinien spoczywać na lekarzu, tylko na jego przełożonym. Lekarz tymczasem w przypadku odmowy wykonania danego świadczenia z powodów ideowych, miałby obowiązek niezwłocznie poinformować o tym swojego przełożonego.

Swoje stanowisko prof. Irena Lipowicz zamierza przedstawić ministrowi zdrowia. W przypadku braku zainteresowania nie wyklucza skierowania sprawy do Trybunału Konstytucyjnego.