Wydano szereg zakazów i nakazów - mówi Janina Wojtas, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim. Rozporządzenie określa obszar zapowietrzony, obejmuje on sołectwo Pawłówka.

Obowiązuje tam zakaz organizowania targów i pokazów zwierząt wrażliwych na tę chorobę - bydła, owiec, kóz, koni oraz trzody chlewnej. Rozstawiono tablice, informujące o tym, że jest to teren zapowietrzony.Reklama

Podejrzewa się, że głównym źródłem zakażenia była spożywana przez zwierzęta pasza, zawierająca przetrwalniki bakterii.