Zgodnie ze zwyczajem Ojciec Święty wysłał telegramy do prezydentów krajów, nad którymi przelatywał. 

Wlatując w polską przestrzeń powietrzną pragnę przesłać serdeczne pozdrowienia do Pana Prezydenta oraz Pańskich rodaków. Dla was wszystkich przyzywam Bożego błogosławieństwa i modlę się, aby wszechmogący Bóg pobłogosławił wasz naród pokojem i dobrobytem - napisał Franciszek w telegramie do Bronisława Komorowskiego.

Wyprawa papieża-Argentyńczyka do Korei Południowej jest jego trzecią zagraniczną pielgrzymką. Przybycie do Seulu przewidziano jutro przed południem czasu lokalnego, w Polsce będzie wówczas 3:30.