Dokument przedstawiony przez resort zdrowia nie spełnia większości postulatów środowiska, jest niezgodny z Konstytucją i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia - twierdzą ratownicy.

Reklama

Proponowane przepisy nie zapewniają między innymi równego dostępu do usług medycznych - twierdzi Adrian Stanisz ze Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych. Alarmuje również, że nowe przepisy pozwalają na pracę w karetce osobom po kursie pierwszej pomocy.

Ratownicy medyczni od lat bezskutecznie domagają się też powołania samorządu zawodowego, który między innymi weryfikowałby uprawnienia osób pracujących w zawodzie. Chcą też określenia maksymalnych czasów dojazdu do chorego.

Protestujących reprezentują dwie największe organizacje zawodowe - Społeczny Komitet Ratowników Medycznych i Polska Rada Ratowników Medycznych.