Naczelna Prokuratura Wojskowa ogłosiła, że dostała już uzupełniającą opinię Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji dotyczącą słynnych badań, mających potwierdzić albo wykluczyć obecność materiałów wybuchowych na wraku samolotu Tu-154M. To odpowiedź na wniosek złożony przez mecenasa Piotra Pszczółkowskiego, pełnomocnika prawnego Jarosława Kaczyńskiego.

Reklama

Pszczółkowski przysłał do prokuratury dwie opinie prywatne, podpisane przez dwoje profesorów (ich nazwiska nie zostały ujawnione przez prokuraturę). Były w nich zastrzeżenia m.in. co do metody badań wybranej przez biegłych, a także co do samego ich wyniku. CLKP we wrześniu odrzucało te zarzuty, jednak w październiku "opinia prywatna" została uzupełniona o kolejną część. Prokuratura postanowiła jeszcze raz zapytać o zdanie specjalistów z policyjnego laboratorium.

15 grudnia nadeszła odpowiedź z laboratorium, z której - jak pisze prokuratura w komunikacie - jednoznacznie wynika, że biegli z CLKP w całości odrzucają argumentację przedstawioną przez autorów „opinii prywatnej”, sugerującą nieprawidłowe wykonywanie badań(...) oraz obecności heksogenu lub innych bliżej nieokreślonych materiałów wybuchowych w badanych próbkach.

TUTAJ można zobaczyć kopie wszystkich dokumentów >>>