Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego polityka jego brata nastawiona była na podnoszenie pozycji naszego kraju, a nie uleganie mikromanii.

Reklama

- Udowodnił, iż kraje naszej części Europy mogą też w polityce europejskiej, a poprzez nią także w polityce światowej niemało znaczyć - mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS mówił też, że Lech Kaczyński był człowiekiem Solidarności i także pełniąc najwyższy urząd w państwie pozostawał wierny jej ideałom. Oznaczało to - zdaniem Jarosława Kaczyńskiego - prowadzenie konkretnej polityki, której sensem była odbudowa w Polsce sprawiedliwości i przyzwoitości w życiu społecznym.

Obelisk z popiersiem Lecha Kaczyńskiego stanął na Skwerze Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, obok pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku oraz popiersia ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie.