Adam Bodnar zapowiedział, że jako Rzecznik będzie przestrzegał obowiązującego prawa. Powołał się na przepisy nakazujące Rzecznikowi Praw Obywatelskich stać na straży równości. Powiedział, że tym także będzie się zajmował. Zastrzegł jednak, że jeżeli ktokolwiek go postrzega jako sztandar ideologicznej wojny, czy ideologicznej zmiany, to - jak się wyraził - nic takiego się nie stanie.

Reklama

Adam Bodnar przekonywał, że od wielu lat pomagał ludziom bez względu na ich poglądy polityczne, czy przynależność do mniejszości. Wyraził przekonanie, że w trakcie swojej dotychczasowej pracy udowodnił, iż potrafi reprezentować każdą osobę, której prawa są naruszane.

Adam Bodnar zapowiedział kontynuację działań swoich poprzedników. Stwierdził, że dotychczasowi Rzecznicy mieli bardzo duże zasługi dla ochrony praw człowieka. Każdy następny może tylko kontynuować dzieło poprzedników, dodając coś od siebie - mówił Adam Bodnar.

Kandydaturę Adama Bodnara poparło 239 posłów przy 430 obecnych na sali. Na objęcie przez niego nowego stanowiska musi jeszcze wyrazić zgodę Senat.