Lena Kolarska-Bobińska zastrzega, że wniosek o odwołania, skierowany do senatu uczelni, nie przesądza winy rektora. Wskazuje jedynie, jakie obowiązki - zdaniem resortu nauki - zostały zaniechane i niedopełnione. Minister dodała, że prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające, które ma na celu ustalenie szczegółów zajścia.

Reklama

Impreza odbywała się w dwóch budynkach połączonych wąskim łącznikiem. To właśnie w tym korytarzu uczestnicy imprezy zaczęli się tratować, co doprowadziło do tragedii.